Disclaimer

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context er rond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site Skateshops.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden. De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist. Hoewel we ons uiterste beste doen om alle informatie zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Skateshops.be niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, of eventuele andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Skateshops.be ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

1. Beperking van de verantwoordelijkheid van Skateshops.be.
Skateshops.be werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een uitsluitend informatieve en evoluerende site die aan het publiek aangeboden wordt. Skateshops.be kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van eender welke aard of omvang, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen worden veroorzaakt door het bezoeken van de site, of in het algemeen door eender welk gebruik van Skateshops.be.
Skateshops.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. 
Skateshops.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Skateshops.be behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of overige niet nader genoemde partijen.

2. Links naar andere sites op de Skateshops.be-website.
Skateshops.be. bevat hypertekst-links naar externe websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en bronnen worden enkel ter informatie gegeven aan de internetgebruikers. Zij zijn niet het gevolg van een vorm van sponsorship of ondersteuning noch van andere banden met deze sites of informatiebronnen.
Skateshops.be oefent geen controle uit op deze sites noch op hun inhoud en kan dus geen garantie geven betreffende de informatie die er verstrekt wordt of de presentatie van de sites.
Skateshops.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor alle schade die zou kunnen veroorzaakt worden door de consultatie van inlichtingen die gegeven worden op externe websites of in andere informatiebronnen waar Skateshops.be naar verwijst, wat ook de aard, de omvang, de oorzaak of de gevolgen van die schade mogen zijn.

3. Voorafgaandelijke toelating vereist om een link te voorzien naar de Skateshops.be website.
Indien iemand op een website een hypertekst-link, van welke aard ook, wenst te creƫren naar Skateshops.be, geldt de verplichting om voorafgaandelijk een schriftelijke en specifieke toelating te krijgen vanwege een bevoegde verantwoordelijke van Skateshops.be. Hiervoor moet een aanvraag ingediend worden op het volgende adres: info [at] Skateshops.be en het ontbreken van een antwoord zal moeten beschouwd worden als een weigering om de toelating te verlenen. Al wie deze procedure niet eerbiedigt, stelt zich bloot aan vervolgingen voor de bevoegde instanties.
Skateshops.be zal in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de inhoud van de externe websites die een hypertekst-link bevatten naar de Skateshops.be-site, zelfs indien Skateshops.be de toelating gegeven had voor deze link.